Confidențialitate și încredere

• Angajament principal aal AgroProspect este de a menține confidențialitate strictă pentru toate datele clientilor nostri, materiale, protocoale, rezultatelor testelor pe teren etc.
confindetiality
• Profesionalismul și expertiza personalului AgroProspect este o garanție pentru clienții pentru a obține rezultate fiabile și exacte.